• کارشناس ارشد مهندسی صنایع،
  • مدیر عامل شرکت چینود یادگار توسعه آسیا،
  • مدیر سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه شرکت نفت،
  • معامله‌گر و تحلیلگر بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی،
  • مشاور در حوزه کسب و کار با محوریت سرمایه‌گذاری و تامین مالی.

امیرحسین بنی صدر