بنیانگذار آکادمی یارا تریدینگ

تحلیلگر و سبدگردان بازارهای مالی داخلی و بین‌الملل با بیش از ۸ سال سابقه

مدرس دوره طراحی استراتژی و مدیریت ریسک بر پایه روانشناسی بازار