کارشناس ارشد مدریت مالی، مدرس و تحلیلگر بورس با بیش از ۱۰ سال سابقه